Classes Particulars

Les classes privades es dissenyen d´acord amb les teves necessitats específiques de llenguatge i poden estar enfocades cap a àrees com: pràctiques de conversa, Anglès per a negocis, Anglès per examinar-se o qualsevol altra àrea que tu ens indiquis que t´interessa reforçar. Les classes també poden fer-se a mida, i enfocar-les cap a les àrees que tu ens indiquis que vols millorar.

Les classes privades poden convinar-se amb classes normals (en grup). Aquesta és una forma ideal de centrar-se en les dificultats que l´alumne té amb l´Anglès i, així, poder maximitzar el seu progrés en aquesta llengua.

Oferim un test d´anàlisi de nivell gratuït al començar, de forma que, ens permeti suggerir-te el curs i el professor més adecuqts per les teves necessitats.

Les classes privades podeu decidir entre tu i el teu professor de fer-les dins o fora de l´escola. També pots decidir tu la durada de les classes, així com la freqüència i l´horari. Nosaltres, recomanem 2 classes per setmana de 1 hora caduna.

El professor pot canviar durant el curs el plà inicial d´aprenentatge, depenent de les teves necessitats individuals.

Exemples de classes individuals:

  • Habilitats de comunicació: El teu professor es centrarà en la parla i la comunicació en Anglès amb temes adaptats al teu nivell.
  • Consolidació de la gramàtica: El professor es centrarà en la precisió de la gramàtica, identificant les àrees amb més carència i practicar-les a classe.
  • Lliçons en general: El professor es centrarà en totes les àrees del Anglès i adaptarà les classes dia a dia per fer-les més adequades a les necessitats del alumne.
  • Anglès per a negocis: Aquestes classes es centraran en temes i vocabulari de negocis, també es poden adaptar a mida per tal de cubrir les necessitats específiques de la teva empresa.
  • Preparació d´exmàmens: Exàmens de Cambridge i Trinity (veure l´apartat).
  • Alumnes joves: Els nostres cursos per alumnes van desde 7 a 13 anys i normalment es centren en la comunicació i en consolidar la confiança en parlar l´Anglès. Aquests cursos també es poden fer a mida segons les necessitats de cada alumne.

Degut a l´elevada demanda de classes privades, aquestes estàn subjectes a disponibilitat, així doncs, només oferim aquest tipus de classes durant la setmana de les 10.00 a les 22.00 hores. Depenent de la teva agenda i del horari acadèmic del teu professor, les classes individuals poden canviar cada setmana. Per a cancel.lar o canviar l´horari de les classes privades, l´alumne ha d´avisar amb 24 hores d´antel.lació.

També es poden fer classes semi-privades per a 2 alumnes. Contacta amb nosaltres per més detalls.

També oferim classes privades en altres llengues.