Condicions d’inscripció en Speakeasy

Condicions de pagament:

 • Els rebuts es faran efectius de l’1 al 5 de cada mes.
 • Una vegada escollit la manera de pagament es mantindrà durant la resta del curs.
 • Els rebuts retornats pel banc tindran un càrrec addicional de 4,50€
 • El cost dels cursos es calculen de setembre o octubre a juny i són anuals. En cas de triar les nostres facilitats de pagament s’hauran de triar una de les següents opcions:
  • Anual: un sol pagament a realitzar al començament del curs. Descompte del 15%
  • Trimestral: Pagaments per endavant cada tres mesos. Descompte del 10%
  • Mensual: Pagament cada mes entre el dia 1 i 5 (sense interrupcions entre els mesos de setembre a juny)
  • Descomptes familiars: 5% descompte
   (S’aplicarà només un descompte)
 • La reserva de la plaça no serà retornada una vegada començat el nou curs.
 • Baixes del curs temporals o definitives:
  Per causar la baixa definitiva s’ha d’avisar amb 15 dies d’avís i per escrit. En cas contrari s’haurà d’abonar el mes complet
 • En cas de sol·licitar la baixa d’un mes s’haurà d’abonar el 50% del mes.
 • L’adreça es reserva el dret de cancel·lar algun grup durant el curs escolar si no es mantenen els nombres mínims d’estudiants.